Contact Us

Address: No.101, No.7 workshop, No.28,

Jingsheng Road, Tongle community,

Baolong street, Longgang District,

Shenzhen, Guangdong
Tel: +86-0755-89906370

      +86-0755-89907178

E-mail: hd@shenzhenhuada.com

Webpage Copyright ©Shenzhen Huada Huahui Machinery Co., Ltd.   粤ICP备05055371号   Powered by www.300.cn

Mobile site

Contact Us

/
Contact Us
/
Contact
Page view:

Shenzhen Huada Huahui Machinery Co., Ltd.

Address: No.101, No.7 workshop, No.28, Jingsheng Road, Tongle community, Baolong street, Longgang District, Shenzhen,Guangdong

Business Department: +86-0755-89907178,+86-0755-89906370

Fax: +86-0755-89906843

Email: hd@shenzhenhuada.com

Website: www.shenzhenhuada.com