Contact Us

Address: No.101, No.7 workshop, No.28,

Jingsheng Road, Tongle community,

Baolong street, Longgang District,

Shenzhen, Guangdong
Tel: +86-0755-89906370

      +86-0755-89907178

E-mail: hd@shenzhenhuada.com

Webpage Copyright ©Shenzhen Huada Huahui Machinery Co., Ltd.   粤ICP备05055371号   Powered by www.300.cn

Mobile site

Pine needle fixing machine hd-dxj-1

Six-wire winding machine hd-6

Dual color touch screen needle machine HD-1200

The yellow core machine hd-100

Tip - cutting machine

Cut fiber optic wire machine

Page up
1